ติดต่อเรา

กรรณิกา ฟาร์ม

ผู้ปลูกและจำหน่ายผัก ผลไม้ปลอดภัย
104 หมู่ 5 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี 
จ.ร้อยเอ็ด 45170 

โทร 083-8866363
Comments